ÚJ ÉV - ÚJ KEZDET?

Amennyiben most kezded a zsidó ünnepek ünneplését, mert most jött el az idő, vagy  mert most tudtad meg a DNS-tesztből, hogy zsidó vagy, esetleg azért, mert a barátod, barátnőd, férjed, feleséged zsidó, akkor jó helyen jársz. Akkor is jó helyen jársz, ha idén végre szeretnéd úgy ünnepelni a zsidó új évet, hogy annak számodra jelentősége legyen.

A zsidó újévet lehet izgalmassá, jelentéssel telivé, széppé varázsolni. A következőkben olyan szövegeket, szokásokat, módszereket találsz, amiknek összerakásával saját Ros Hásánád lehet úgy, ahogy szeretnéd, miközben benne lesz az ünnep veleje.

Ros Hásáná, (avagy az év feje szó szerinti fordításban) nem olyan, mint a polgári új év. Felveheted persze ilyenkor is a legelegánsabb ruhádat és igen, van alkohol az asztalon, de sokkal befelé nézőbb ünnep ez, mint a szilveszter.

Arról szól, hogy megtisztogassuk a dolgainkat, helyet csináljunk az új évben ránk váró sok mindennek. Új kapcsolatoknak, új kihívásoknak, belső és külső utazásoknak. Arról, hogy tiszta lappal indulhassunk. Így persze rögtön világossá válik, hogy miért az egyik legfontosabb része az ünnepnek a bocsánatkérés és megbocsátás kettőssége.

UTAZÁS

Minden zsidó ünnep és szokás egyben egy utazás is. Életünk folyamán különböző kérdéseket teszünk fel, különböző válaszokat adunk. Attól függően, hogy milyen korúak, milyen neműek, milyen lelkiállapotúak vagyunk, nagyon különböző üzenetek jöhetnek egy-egy ünnep vagy szokás kapcsán.

Ros Hásáná, a zsidó új év hajnalán érdemes feltennünk magunknak pár izgalmas kérdést, akár megbeszélni a családtagokkal, barátokkal az asztal körül.

NEM KELL MINDEN KÉRDÉST MEGVÁLASZOLNOD, DE EGY KICSIT KÜZDJ VELÜK. MINT EGY LELKI EDZÉS.


JELKÉPEK

(melyek segítenek nekünk embereknek immár évezredek óta, hogy megtaláljuk az utat a különböző jeles események lényegéhez)

Sófár

A kos szarvából készült hangszer, mely hangja hív bennünket, hogy lélekvizsgálatot tartsunk. Nemcsak Ros Hásáná, hanem Jom Kipur, az Engesztelés Napjának is fontos része a sófár hangja.

Táslich

Az egyik kevéssé ismert, de felejthetetlen ünnepi szokás a morzsaúsztatás.

Menj le egy folyóhoz, patakhoz és szabadulj meg a nehezékektől, az elmúlt évből eldobandó dolgoktól, szégyenérzettől, sajnálatos mondatoktól, konfliktusoktól, mindentől, ami miatt hibásnak, vétkesnek érzed magad. Improvizálhatsz egy fürdőkád mellett is, de semmiképpen ne hagyd ki, mert nagyon jó érzés elúsztatni a bűnöket. Legjobb, ha tényleg beleszórsz morzsákat a vízbe, mert csodás érzés fizikailag megszabadulni ezektől a rossz dolgoktól.

Általában az istentisztelet után történik, de akkor is érdemes megtenni, ha nem mész el az imára.  

Alma és Méz

Az almát bemártjuk mézbe, mert a méz édes évet jelez előre. Az almának őseink gyógyító erőt tulajdonítottak és persze az alma emlékeztet bennünket az Édenkertre is.

Kerek Kalács

Kerek, hogy az érkező év is kerek legyen, tele minden jóval, körbeérő dolgokkal, kerekséggel. Kerek, hogy a végén azt mondhassuk majd: „Hű, ez egy kerek év volt.”

Újévi üdvözlet

„Sáná tová!" „Jó évet!” Így egyszerűen is lehet, vagy megtoldani azzal, hogy „tikátévu”, azaz „írattass be”, hiszen nevünk bekerül egy könyvbe, beírattatik és végül megpecsételtetik majd Jom Kipurkor. Jó lenne az élet könyvébe kerülni, kívánjuk ezt egymásnak. Ilyenkor szokás mindenféle megható vagy vicces újévi üdvözlőlapot, emailt, üzenetet, emojit küldeni.

Finom illatok

Minden ünnep fontos része a finom, illatozó ünnepi vacsora, a húsleves, a marhasült, az omlóssá sült hal, a mézes saláta, az édes kalács, az illatozó gyümölcsök...

Kerek

Azért, hogy kerek legyen. Olyan kerek, na!

ÉRZÉKEK

Új ízek

Szokás az asztalra tenni valami olyan gyümölcsöt, amit az elmúlt időszakban nem fogyasztottunk, s ez nagyon jó kihívás, hiszen sok egzotikus gyümölcs közül lehet válogatni a boltban, s azután kitaláltatni a vendégekkel, hogy mi az. Mindezt természetesen a megújulás, az új, tiszta lap jegyében.

Morzsaszórás

A bűnök, vétkek, szégyenletes dolgok morzsák formájában való elúsztatása, a táslich. Nagyon érzékletes és erőteljes érzés vízbe dobni az elmúlt évből nem szeretett tetteinket és nézni, ahogy elúsznak.

Édes ízek

Azért, hogy édes legyen a közeljövőnk.

Fehér szín

A tisztaság, ártatlanság, újrakezdés színe.

Sófár hangja

Mely erőteljes, öblös hangja felszólít arra, hogy befelé nézzünk és visszatekintsünk. Felhív, hogy szembenézzünk. Bátran, készen.  

BOCSÁNATKÉRÉS - MEGBOCSÁTÁS

Bocsánatot kell kérni. Nincs mese. Ez a lényege. Úghogy érdemes végiggondolni, hogy ki volt olyan az életedben az elmúlt hónapokban, akit megbántottál, esetleg akivel konfliktusba keveredtél, akitől eltávolodtál. Csak ő tud megbocsátani, Isten csak ezután fog. Ez van. Érdemes közel lévő barátoknál, családtagoknál, ismerősöknél lehetőséget adni, hogy visszajelzést adjanak. Valahogy így: “Ha esetleg akaratlanul is megbántottalak valamivel, bocsánatot kérek.” Persze megbocsátani is kötelesség, ha a bocsánatkérés őszinte volt.

Ávinu Málkénu

Ávinu Málkénu = Atyánk Királyunk 

Az ünnepi liturgia egyik legszebb, megható költeménye, melyben megvalljuk bűneinket közösen, s reméljük a megbocsátást. Számos gyönyörű feldolgozása született, egyik legismertebb Barbra Streisand, a híres amerikai énekesnő előadásában, melyet a fenti videóra való kattintással tudtok meghallgatni.

Leonard Cohen és az Unetane Tokef 

Ros Hásáná és Jom Kipur egyik legmagasztosabb és leginkább szívbe markoló imádsága ihlette Leonard Cohen „Who by Fire” című dalát is.

Újév napján lesz megírva és a jom kipuri böjt napján lesz megpecsételve, hányan múlnak ki és hányan születnek meg, ki marad életben és ki hal meg, ki a maga idejében és ki idő előtt, ki vízben és ki tűzben, ki kard által és ki ragadozók által, ki éhségben és ki szomjúságban, ki földrengésben és ki járványban, ki megfojtva és ki megkövezve. Kinek lesz nyugta, és ki kel vándorútra, ki él majd csöndben és ki hányattatik, ki él békében és ki szenvedésben, ki szegényedik el és ki gazdagszik meg, ki alacsonyodik le és ki emelkedik fel. De a bűnbánat (tesuvá), az ima (tfilá) és a jótékonyság (cedáká) elháríthatják a rossz végzést.

Tórai részlet

221Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. 2Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked! 3Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.

4A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. 5Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. 6Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt. 7Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő ezt felelte: Itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? 8Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.

9Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. 10De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, 11kiáltott neki az ÚR angyala az égből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. 12Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.

13Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett. 14Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés.

15Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, 16és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, 17azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, 18és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra.

19Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott. 

IZSÁK MEGKÖTÖZÉSE

A Tóra egyik legnehezebben emészthető története Izsák megkötözése. Ábrahám isteni parancsot kap, hogy vigye fel fiát Izsákot a hegyre és áldozza fel az Örökkévalónak. Ábrahám lesújtó kezét az utolsó pillanatban megállítja az angyal és egy kos esik áldozatul végül.

A Tóra egyik legsűrűbb, legtöbbet elemzett története Ros Hásáná egyik ünnepi szakasza, melyet felolvasunk a zsinagógában.

Miért? Mit gondoltok? Érdemes elolvasni és megbeszélni. Egy válaszlehetőséget elárulok, de van több is. A kos szarva és a sófár kapcsolata is egy válasz rá.

  • Ismeretlen szerző (nagyobb méretért kattints a képre!)

MELLDÖNGETÉS

A nagyünnepi önvizsgálat és bűnbocsánat folyamatában a hagyományos liturgia felsorolja mindazokat a bűnöket, melyeket elkövettünk, elkövethettünk. Minden ilyen sornál az öklünkkel a mellünkre ütünk, hogy érezzük, átéljük a bűnt.

Ugyanakkor sok jó dolgot is elkövettünk az előző évben. Az itt következő alternatív ima ezeket sorolja fel. Hozzá is lehet tenni. És mellet döngetni eközben is érdemes.

SZÖVEGEK A TÁSLICH SZERTARTÁSHOZ

Rabbi David J. Wolpe

Volt egyszer egy ember, aki Isten előtt állt, szíve megszakadt a világ fájdalmától és igazságtalanságától. “Drága Istenem!” - kiáltott. “Nézd mennyi szenvedés, félelem, boldogtalanság van a világon! Miért nem küldesz segítséget?” Isten azt válaszolta: “Küldtem. Téged.”

Alternatív szövegek

Itt saját szöveget is hozhatsz, melyet magadban vagy halkan mormolsz az orrod alá. Ha ehhez nincs érkezésed, olvasd el alternatívaként a fentebbi József Attila verset!

József Attila: 

A Dunánál

1

A rakodópart alsó kövén ültem,

néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.

Alig hallottam, sorsomba merülten,

hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.

Mintha szivemből folyt volna tova,

zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

 

Mint az izmok, ha dolgozik az ember,

reszel, kalapál, vályogot vet, ás,

úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el

minden hullám és minden mozdulás.

S mint édesanyám, ringatott, mesélt

s mosta a város minden szennyesét.

 

És elkezdett az eső cseperészni,

de mintha mindegy volna, el is állt.

És mégis, mint aki barlangból nézi

a hosszú esőt - néztem a határt:

egykedvü, örök eső módra hullt,

szintelenül, mi tarka volt, a mult.

 

A Duna csak folyt. És mint a termékeny,

másra gondoló anyának ölén

a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen

és nevetgéltek a habok felém.

Az idő árján úgy remegtek ők,

mint sírköves, dülöngő temetők.

 

2

 

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve

nézem, amit meglátok hirtelen.

Egy pillanat s kész az idő egésze,

mit száz ezer ős szemlélget velem.

 

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,

öltek, öleltek, tették, ami kell.

S ők látják azt, az anyagba leszálltak,

mit én nem látok, ha vallani kell.

 

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.

Enyém a mult és övék a jelen.

Verset irunk - ők fogják ceruzámat

s én érzem őket és emlékezem.

 

3

 

Anyám kún volt, az apám félig székely,

félig román, vagy tán egészen az.

Anyám szájából édes volt az étel,

apám szájából szép volt az igaz.

Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.

Elszomorodom néha emiatt -

ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,

ha majd nem leszünk!...” - megszólítanak.

 

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;

gyenge létemre így vagyok erős,

ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,

mert az őssejtig vagyok minden ős -

az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:

apám- s anyámmá válok boldogon,

s apám, anyám maga is ketté oszlik

s én lelkes Eggyé így szaporodom!

 

A világ vagyok - minden, ami volt, van:

a sok nemzedék, mely egymásra tör.

A honfoglalók győznek velem holtan

s a meghódoltak kínja meggyötör.

Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa -

török, tatár, tót, román kavarog

e szívben, mely e multnak már adósa

szelíd jövővel - mai magyarok!

 

... Én dolgozni akarok. Elegendő

harc, hogy a multat be kell vallani.

A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,

egymást ölelik lágy hullámai.

A harcot, amelyet őseink vivtak,

békévé oldja az emlékezés

s rendezni végre közös dolgainkat,

ez a mi munkánk; és nem is kevés.

 

1936. június

Kövess minket

LinkFacebookInstagram

Kik vagyunkJCC Budapest- Bálint Ház

1065 Budapest Révay utca 16.

info@balinthaz.hu

+361 7910102

(H-P 8:00 - 19:00)


Hírlevél feliratkozás

Programjaink


Köszönjük támogatóinknak!

 

American Jewish Joint Distribution Committee

Dutch Jewish Humanitarian Fund

Friends of JCC Budapest

Bálint Ház Baráti Köre


ENGLISH VERSION - https://www.rosh-hashanah.jcc.hu